جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاه های مرکز > آزمايشگاه Patch-Clamp 
 
 

آزمایشگاه Patch Clamp:

دکتر فرشته معتمدی، PhD فيزيولوژی

رئيس مرکز تحقيقات علوم اعصاب

استاد گروه فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

اين آزمايشگاه با همکاری دکتر نيما نادری روی مکانيسم های سيناپسی کنترل کننده رهايش ناقلين عصبی در جهت درک بهتر بسياری از پديده های فيزيولوژيک و شرايط فارماکولوژيک فعاليت دارد.

چنين به نظر می رسد که عوامل تنظيم کننده انتقال عصبی، بعنوان يکی از چارچوب های اساسی مدارهای نورونی، در تنظيم بخش وسيعی از پديده های فيزيولوژيک و فارماکولوژيک نظير استرس، حافظه و يادگيری و اعتياد دخالت دارند. در اين ميان، عملکرد برخی از ناقلين عصبی، نظير اندوکانابينوئيدها، يکی از جنبه های مهم مسير بيوشيميايی است که اساس تنظيم انتقالات عصبی را تشکيل می دهد. هدف از آزمايشات ما، شناسايی مکانيسم های احتمالي تنظيم و کنترل رهايش ناقلين عصبی و عملکرد سيناپسهای عصبی بوده و اين کار با اعمال تغييرات بر روی ناقلين عصبی موجود در سيناپس انجام مي پذيرد. تمرکز ما بيشتر بر روی آن دسته از سلولهای عصبی است که پاسخهايی نظير استرس، اعتياد و حافظه و يادگيری را کنترل می کنند. جهت بررسی نحوه انتقال عصبی از تکنيک ثبت PATCH-CLAMP استفاده می‏‌شود. بدين صورت که برشهای زنده از مغز موش صحرايی که حاوی سلولهای عصبي ناحيه مورد نظر است تهيه شده و سپس سلولهای عصبی مربوطه با استفاده از يک دوربين DIC-IR مشاهده گرديده و بعد از ايجاد PATCH، جريانهای پس سيناپسی تحريکی و مهاری اندازه گيری می شود.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مرکز تحقیقات نوروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : ایران، تهران، اوین، میدان دانشگاه، بلوار دانشجو، ساختمان 2 دانشکده بهداشت، طبقه 4، مرکز تحقیقات نوروبیولوژی

تلفن : 22429768 (021) 98+
          22429769 (021) 98+
پست الکترونیک : nbrc@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.