×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

کارگاه آموزش مبانی تئوری و عملی تکنیک وسترن بلات: اردیبهشت 1403

کارگاه آموزش مبانی تئوری و عملی تکنیک وسترن بلات: اردیبهشت 1403

بیشتر
با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاهی با عنوان

با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاهی با عنوان "طرح تخصصی توانمندسازی معلمان و مربیان کودک در سراسر ایران" برگزار می شود

بیشتر
با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاه

با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاه "آموزش مبانی تئوری و عملی تکنیک وسترن بلات" برگزار می شود

بیشتر
کسب گرنت دکتر معتمدی توسط خانم دکتر ساره اسدی در جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه سال 1402

کسب گرنت دکتر معتمدی توسط خانم دکتر ساره اسدی در جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه سال 1402

بیشتر
انتخاب آقای دکتر حق پرست به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه

انتخاب آقای دکتر حق پرست به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه

بیشتر
تشکیل گروه پژوهشی نورو اتیسم‌‌‌

تشکیل گروه پژوهشی نورو اتیسم‌‌‌

بیشتر
فراخوان گرنت پژوهشی ملی استاد دکتر فرشته معتمدی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فراخوان گرنت پژوهشی ملی استاد دکتر فرشته معتمدی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر
برنامه نویسی پایتون در علوم زیستی

برنامه نویسی پایتون در علوم زیستی

بیشتر
مقالات 
+
استنادات 
+
H-Index 
+
طرحهای در حال اجرا 
+
تنظیمات قالب